Harry Tuan Anh

Founded year:
Credited votes: 0 of 0
Problems resolved: 0
Owners responses: 0
Founder of Harry Trader Group

Harry Tuan Anh hiện nay đang là Trưởng phòng Đào tạo Trading tại Công ty AIMS Futures. Anh có 9 năm kinh nghiêm thực tế trong Trading cá nhân các lĩnh vực, Forex, Commodity. Từ những năm 2016, a đã tham gia đào tạo, chia sẻ kiến thức trading cho cộng đồng. A là khách mời thường xuyên của các diễn đàn tài chính như Wiki Expo, Info Fx. Ngoài công việc trading cá nhân, a thường xuyên tổ chức các buổi du lịch kết hợp đào tạo Trading cùng AIMS Futures Việt Nam. Thế mạnh của anh là trường phái Swing Trading, sử dụng công cụ Phân tích kỹ thuật Ichimoku Kinko Hyo. 
See more
Your company? Send an enquiry and respond to customer feedback