Founded year:
Credited votes: 0 of 0
Problems resolved: 0
Owners responses: 0
Established in 2008, BCR is a leading CFD broker with over 15 years of industry expertise.

BCR offers trading in six categories of Contract for Difference (CFD): FX, Precious Metals, Commodities, Indices, Currencies, and Stocks. With a high-performance and high-standard trading system, BCR provides customers with a wide range of trading options, totaling up to 500 choices. Trusted by traders worldwide, BCR has a presence in 71 countries and operate 7 offices globally to effectively serve our clients.

Thành lập vào năm 2008, BCR là một trong những công ty môi giới CFD hàng đầu với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành. BCR cung cấp giao dịch trong sáu danh mục hợp đồng chênh lệch (CFD): Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa, Chỉ số, Tiền điện tử và Cổ phiếu. Với hệ thống giao dịch hiệu suất cao và tiêu chuẩn cao, BCR cung cấp cho khách hàng một loạt lựa chọn giao dịch đa dạng, lên đến 500 lựa chọn. Được tin dùng bởi các nhà giao dịch trên toàn thế giới, BCR có mặt tại 71 quốc gia và vận hành với 7 văn phòng trên khắp thế giới để phục vụ hiệu quả cho khách hàng của chúng tôi.
See more
Your company? Send an enquiry and respond to customer feedback