Founded year: 2007
Credited votes: 36 of 36
Problems resolved: 0
Owners responses: 0
AETOS is one of the biggest non-banking financial institutions in the world, with corporate headquarter in Sydney, Australia and European headquarter in London, United Kingdom. AETOS Capital Group Pty Ltd is registered in Australia (ACN 125 113 117; AFSL No. 313016) since 2007.

AETOS offer a number of partnership opportunities that will cater to different individuals based on their needs. You can work with us as an Introducing Broker, White Label or Money Manager. We provide the expertise, products, training and support that our partners need to successfully grow their business.
See more
Your company? Send an enquiry and respond to customer feedback

AetosMarkets Broker

Score
5
approved
Good Broker in VietNam. I am a trader. I trading at aetos markets. I like aetos because my account free swap. Quick technical support, user-friendly application, lots of cryptocurrencies Thank Aetos Markets and support team.
26.10.2023 04:48
0

Very good broker

Score
5
approved
AETOS is a forex broker that deserves high praise for its exceptional services. With a user-friendly platform and a wide range of tradable instruments, it caters to both novice and experienced traders. The platform is intuitive, making it easy to navigate and execute trades smoothly. As a regulated broker, AETOS ensures the highest level of security for its clients' funds. A notable feature of AETOS is its competitive trading conditions. Traders benefit from tight spreads, fast execution, and no requotes, allowing for precise trade entries and exits. The broker also offers flexible leverage options to suit varying risk preferences. Additionally, AETOS provides comprehensive educational resources, including webinars, tutorials, and market analysis. This commitment to trader education sets it apart from competitors. In conclusion, AETOS is an outstanding forex broker that delivers an excellent trading experience. Its user-friendly platform, regulatory compliance, diverse tradable instruments, competitive trading conditions, and educational resources make it a top choice for traders seeking a reliable and feature-rich broker. From AKVSA with love
25.10.2023 12:23
0

High quality broker

Score
5
approved
I've worked with AETOS for 2 years as an IB and individual trader. It's high quality trader with best supprort, and smooth trading services.
25.10.2023 10:39
0

Sàn giao dịch uy tín hàng đầu

Score
5
approved
Sốp tha cho em. Em ghẹo thằng khỉ thôi. Không có ý khoe. Trình em còn non lắm. Em che hết rồi. Nhờ xem clip của sốp công lực em đã thâm hậu rồi đấy là tâm sự của 1 trader hàng đầu trên sàn Aetos, ước gì tôi cũng trade được như anh ấy
25.10.2023 10:37
0

AETOS is the best Forex Broker

Score
5
approved
AETOS which is the best Forex Broker is one of the best reliable, trusty and prestigious financial trading markets in Australia and globally for more than 16 years. I am a trader on the AETOS markets for many years. The financial service in term of customer service is excellent. The AETOS MT4 platform is cutting-edge and easy for users. I have voted AETOS for five scores which is the best Forex Broker.
25.10.2023 06:36
0

Aetos good

Score
5
approved
AETOS khá OK, tôi giao dịch tại sàn 1 thời gian thấy tốt, nạp rút, thanh khoản ổn, spread mượt không bị giãn nhiều, hỗ trợ tốt, hiện tại ổn, so với các sàn hiện tại thì nằm ở mức khá tốt
25.10.2023 04:42
0

Experience good trading at AETOS

Score
5
approved
Tôi đã cộng tác với AETOS nhiều năm. Các trải nghiệm giao dịch của tôi ở AETOS rất tốt, các chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn, tôi đang tham gia Gift Reward và đã được nhận quà rồi.
25.10.2023 04:15
0

Tôi Vote cho AETOS

Score
5
approved
Tôi đã giao dịch ở AETOS 1 thời gian khá dài và cảm thấy ở AETOS đang cho thấy những dịch vụ cực tốt về nạp rút, thanh khoản và độ khớp lệnh. Spread khá ổn và ít giãn vào cuối tuần nên tôi rất thoải mãi giữ lệnh qua T7 và CN
25.10.2023 04:01
0

AETOS RẤT OK

Score
5
approved
AETOS TÔI THẤY GIAO DỊCH KHÁ TỐT, MƯỢT, THANH KHOẢN TỐT. VỚI TẦM NHÌN HIỆN TẠI THÌ TÔI THẤY AETOS SẼ CÒN PHÁT TRIỂN NỮA TRONG TƯƠNG LAI, NÊN TÔI QUYẾT ĐỊNH VOTE CHO AETOS
25.10.2023 03:48
0

AETOS Uy Tín

Score
5
approved
Sàn giao dịch Forex Aetos thuộc công ty AETOS Capital Group có trụ sở chính tại Úc và Vương quốc Anh. Sàn giao dịch Aetos là nơi mà nhà đầu tư có thể tham gia các hoạt động tài chính đa dạng cũng giống như hầu hết các sàn môi giới khác. Bài viết sau, cùng…
25.10.2023 03:39
0
Show more reviews