Hạ Hạ Trader

https;//www.Coinres.net
Founded year:
Credited votes: 0 of 0
Problems resolved: 0
Owners responses: 0
Co-Founder at Coinres.net Tôi là một chuyên gia tài chính chuyên đào tạo về lĩnh vực đầu tư tài chính, nhất là Trading. Tôi cũng là Co - Founder/Manage tại Coinres.net. Đồng thời tư vấn chiến lược cho một số cá nhân và công ty tài chính. Tôi có 7 năm kinh nghiệm trong Trading, Forex, Crypto.. Từ 2019 tôi đã tham gia đào tạo và chia sẻ kiến thức đầu tư và Trading cho cộng đồng Việt Nam. Được các cá nhân và quỹ tin tưởng. Tôi đang xây dựng một cộng đồng Đầu tư lớn mạnh cho lĩnh vực Forex, Crypto tại Việt Nam.
See more
Your company? Send an enquiry and respond to customer feedback